🌸Bucură-te de Reduceri și Transport Gratuit la Orice comandă! 🌸

Tot ce trebuie să știi despre concediul de creștere a copilului

Tot ce trebuie să știi despre concediul de creștere a copilului
Primii 2 ani din viața celui mic reprezintă cele mai importante momente din viața unui părinte și sunt cruciale pentru dezvoltarea și creșterea optimă a copilului tău. Datorită acestui fapt, statul asigură oricărui părinte sau tutore legal o perioadă de concediu de 2 ani pentru creșterea și îngrijirea celui mic.

Află din acest articol tot ce ai nevoie să știi de concediul de creștere al copilului, plata și valoarea indemnizației și stimulentul de inserție.Cine poate beneficia de concediul de creștere al copilului?


Conform OUG nr. 111/2010 oricare dintre părinți poate beneficia de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. De asemenea, întrucât legea nu distinge, concediul și indemnizația de acest fel se pot acorda atât părinților naturali, cât și celor adoptivi sau tutorilor legali, după caz.

 

Astfel, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a putea primi indemnizația pentru creșterea copilului sunt următoarele:

 1. Părinţii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România (indiferent că este vorba despre un cetățean român, străin sau apatrid, fără cetățenie);

 2. Părinţii se ocupă efectiv de creșterea copilului/copiilor și locuiesc împreună în România;

 3. Aceștia au obținut venituri impozabile (salariu sau venituri din activități independente) timp de 12 luni în ultimii doi ani anterior datei naşterii copilului.

E important de menționat că, pentru cele 12 luni, se iau în calcul și perioadele în care salariatul a beneficiat de concediu medical, șomaj sau pensie de invaliditate.

 

În acelaşi timp, Legea nr. 89/2019 aduce câteva modificări și completări pentru Ordonanța de Urgență nr. 111/2010. Mai exact, actul normativ prevede următoarele aspecte:

 1. Dacă persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, iar din calculul indemnizației rezultă un cuantum lunar pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se va acorda indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior;

 2. Angajatorul nu poate concedia cel de-al doilea părinte care se află în concediu pentru creșterea copilului de cel puțin o lună din perioada totală;

 3. Plafonul pentru veniturile obținute pe perioada concediului se mărește la cinci indemnizații minime, adică cel mult 6.250 de lei.

Concediul pentru creșterea copilului se adună la vechimea în muncă, fiind asimilat în continuare la stagiul de cotizare la pensie. În plus, angajatul va rămâne asigurat la sănătate, iar contribuția va fi plătită de la bugetul de stat.Acte-necesare-indemnizatie-crestere-copil
 

Acte necesare indemnizație creștere copil 

Actele necesare pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil sunt următoarele:

 1. Cerere tip;

 2. Acte doveditoare privind relaţia părinte-copil (părinte natural/adoptiv, tutore legal etc.);

 3. Copie act de identitate (certificată conform cu originalul de către persoana care primește documentul);

 4. Copie certificat de naștere al copilului sau livretul de familie, după caz (certificată conform cu originalul de către persoana care primește documentul);

 5. Adeverință de venit pentru veniturile obținute în ultimele 12 luni, așa cum prevede legea;

 6. Dovadă cu privire la veniturile obținute (eliberată de angajator sau de organele competente);

 7. Adeverință de la angajator care să specifice prima şi ultima zi de concediu de maternitate sau prima zi de concediu de creşterea copilului, după caz;

 8. Alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor legale.

   

În cât timp se depune dosarul pentru indemnizație creștere copil

 

Dosarul pentru indemnizația de creștere copil trebuie depus în termen de cel mult 60 de zile de la data la care s-a finalizat concediul de maternitate de minimum 42 de zile, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Socială (DGASPC) a sectorului, municipiului, orașului sau comunei unde solicitantul are domiciliul.
 

Decizia este emisă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care cererea a fost înregistrată la agenția teritorială și este comunicată beneficiarului în termen de cinci zile lucrătoare.
Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului?

 

Indemnizația de creștere a copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate de către părinte în ultimele 12 luni consecutive din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

 

Începând cu anul 2018 și până în prezent, indemnizația lunară are o limită minimă de 1.250 de lei lunar și o limită maximă de 8.500 de lei, care nu poate fi depășită indiferent de veniturile realizate de solicitant.

 

Beneficiarii care decid să se întoarcă înapoi la muncă vor pierde sprijinul oferit de stat, însă vor putea beneficia de un stimulentul de inserție. Acest stimulent are o valoare de 650 de lei, acordați lunar de către stat, pe lângă salariul integral obținut la locul de muncă.


Acte-necesare-prelungire-concediu-crestere-copil

 

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până la 3 ani
 

 

Concediul de creștere al copilului se poate prelungi până la vârsta de 3 ani doar pentru copii cu dizabilități. Actele necesare pentru a face acest lucru sunt următoarele:

 1. Cerere tip;

2. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite - copie și original;

3. Actele de identitate ale părinților - copie și original;

4. Certificatul de naștere al copilului - copie și original;

5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;

6. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;

7. Celălalt părinte va prezenta:

 • Dacă nu realizează venituri - declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
 • Dacă este salariat: Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația se reduc cu o lună).

8. Dosar cu șină;

9. Dovadă de la bancă privind codul IBAN pentru solicitant (opțional);

10. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).
Secțiunea FAQ 

 

Indemnizația creștere copil se plătește pe luna în curs?

Indemnizația de creștere copil se plătește pentru luna anterioară.

 

Se primește și ultima lună de plată indemnizație creștere copil?

Indemnizația de creștere copil se primește până la un an și 11 luni, ultima lună ( a 12-a) fiind dedicată tatălui.

 

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!